Algas jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamise taotlusvoor

08. juuli 2009 | 00:00

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele hiljemalt 19. oktoobriks 2009 kella 17.00 aadressile Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste laiendamiseks on kavandatud 30 miljonit krooni.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127