Algab taotluste vastuvõtt soojusmajanduse projektidele

18. detsember 2017 | 13:58

KIK kuulutab välja toetuste taotlusvooru, millest rahastatakse kaugkütte soojustorustike ja kaugküttekatelde renoveerimist ning uute kaugküttesüsteemide rajamist. Taotluste esitamise tähtaeg on 26.02.2018.

Toetust saab taotleda soojusettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Katelde renoveerimiseks on planeeritud 6 miljonit, soojustorustike renoveerimiseks samuti 6 miljonit ning uue kaugküttesüsteemi rajamiseks 1 miljon eurot.

Taotlemine toimub läbi E-toetuse süsteemi. Lisainfo taotlemise tingimuste kohta ning registreerumine teabepäevale 11. jaanuaril 2018 KIKi kodulehel.

Projekte toetatakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.