50 ettevõtet said rohkem kui 9 miljonit eurot ressursitõhusateks investeeringuteks

29. märts 2021 | 10:09

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas 50 tööstusettevõtte investeeringuid ressursitõhusasse tootmisesse 9,3 miljoni euroga. Kokku on riik toetanud 67,6 miljoni euroga 150 ettevõtet. 

”Kuna ettevõtetel on suur roll kliimaneutraalsuse saavutamisel, on eriti oluline, et nad kasutaksid oma tootmises ressursitõhusaid ja keskkonda vähem koormavaid lahendusi. See on hea näide, kus riik ja erasektor koos panustavad ühise eesmärgi saavutamisse,“ sõnas KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Juba maikuus ootame koos Keskkonnaministeeriumiga kõiki ettevõtteid taas osa võtma keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursist. Varasematel aastatel tunnustatud on just silma paistnud ka oma ressursitõhusate investeeringutega,“ lisas Tooming.

Enim tehakse investeeringuid puidutööstuses (16) ja metallitööstuses (12). Ressursitootlikkust suurendatakse ka mööblitootmise tööstuses (4), toiduainete tööstuses (4), muudest mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmises (4), mäetööstuses (3), plasttoodete tootmises (2), masinate ja seadmete remondis (2), elektroonikakomponentide tootmises (1), naftatoodete tootmises (1), kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmises (1) ning trükitööstuses (1).

OÜ Killumeister ressursitõhususe investeering

Ettevõtted soetavad toetuse eest enamasti ressursitõhusaid seadmeid või automatiseerivad tootmisliine. Näiteks köögivilja kasvatamisele ja töötlemisele spetsialiseerunud Kadarbiku Köögivili OÜ plaanib osta tükeldatud köögiviljade liini ja mahlapastööri ning projekti tulemusena paraneb ressursikasutus 52,6%. Kokkupandavaid puitehitisi tootev ettevõtte Vikträ OÜ plaanib osta höövelpingi, hakkuri ja briketipressi ning sellega parandada ressursikasutust 10,3%. Õlletootja Põhjala Brewing AS plaanib soetada purkimisliini. Killustiku tootmise ja müügiga tegelev Rocknord OÜ ostab hübriidlaaduri. Mõlema ettevõtte ressursisääst on projekti tulemusena 6,7%.

Riik toetab kokku 50 ettevõtte 63 projekti, mitmed ettevõtted teevad rohkem kui ühe investeeringu. Näiteks sai puiduettevõte Barrus AS toetust kuuele, metalliettevõtte Torm Metall OÜ neljale, tööriistatootja Zircon Group AS kahele, puiduettevõte Technomarja&Adrem AS neljale ja plekk-katuse tootja Toode AS kahele  projektile. Näiteks plaanib Technomar&Adrem AS soetada pressimis-, lihvimis- ja lakkimisliinid ning Toode AS soetada katusesillaliini, rennipingi, haspli ja redeliliini. Antud vooru investeeringuotsustega saab tutvuda SIINKõigi 150 ettevõtte 172 investeeringutoetuse kohta leiab info KIKi kodulehelt.  

KIKi projektikoordinaator Aire Arike-Trutin sõnul on ettevõtete ressursitõhususe suurendamise taotlusvoor veel avatud, kuid vooru maht on peaaegu ammendunud. „Eelarves on vabu vahendeid on umbes 5000 eurot. Samas see summa on pidevas muutumises, kuna lõppenud projektide odavnemisest vabanenud raha liigub vooru eelarvesse. Soovitame enne taotluse koostamist KIKiga ühendust võtta, et uurida rahamahu seisu," selgitab ta ja lisab, et investeeringutoetuse eelduseks on ressursikasutuse analüüs, mille on teinud selleks koolitatud audiitorid hindamaks senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Arike-Trutini sõnul on riigil plaanis lähiaastatel jätkata ressursitõhususe toetustega.

Investeeringutoetuste eesmärk on suurendada ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu, sealhulgas parimad võimalikud lahendused tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Ressursitõhususe investeeringu projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium.