4. augustil algab veemajanduse infrastruktuuri arendamise teine taotlusvoor

17. juuli 2009 | 00:00

Antud voorus toetatakse rohkem kui 50 elanikku teenindava joogiveevarustussüsteemi ning kuni 2000 inimest teenindava ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimist. Samuti toetatakse enam kui 2000 elanikuga piirkondade kanalisatsioonisüsteemi ja ühisveevärgi ehitamist ja rekonstrueerimist. Taotlusi saavad esitada kohalikud omavalitsused ja neile kuuluvad vee-ettevõtted.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Veemajanduse infrastruktuuri arendamise esimeses voorus tehti 36 rahastusotsust 4,79 miljardi krooni ulatuses. Tehtud otsuste hulgas olid ka Narva, Harku ja Kohtla-Järve suurprojektid, mille rahastusotsused peab omakorda kinnitama Euroopa Komisjon. Narva linna suurprojekti kohta on positiivne otsus juba ka saabunud. Täpne nimekiri toetuse saajatest ning toetuse summadest on toodud KIKi kodulehel.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ projektide rahastamiseks on Ühtekuuluvusfondist perioodil 2007-2013 kavandatud 6,4 miljardit krooni.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127