350 miljonit keskkonnahariduse kättesaadavuse parandamiseks

14. detsember 2009 | 00:00

Läbi toetuste loodab riik parandada ja ühtlustada keskkonnahariduse kättesaadavust Eestis, mistõttu rahastatakse just infrastruktuuri rajamist ja arendamist. Nii on võimalik euroraha toel ehitada keskkonnaharidustegevuse vajadustele vastavaid hooneid või rajatisi, kohendada või ümber ehitada ruume, soetada vajalikku sisustust ja õppevahendeid ning rajada õuesõpet toetavat infrastruktuuri. Tingimuseks on muidugi see, et kõike eelpool toodut kasutataks just keskkonnahariduse andmiseks.

Nendeks tegevusteks saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused ja nende poolt hallatavad asutused, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kõrgkoolid ja nende asutused, Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad asutused, Keskkonnaamet, Eesti Loodusmuuseum ning Riigimetsa Majandamise Keskus.

Ühele projektile antakse 600 000 kuni 60 000 000 krooni toetust ning toetuse saaja peab omaltpoolt panustama vähemalt 10%-ga.

Taotlusi saab saata postiga Keskkonnainvesteeringute Keskusesse aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn, tuua käsipostiga kõikidesse KIKi esindustesse üle Eesti või saata e-kirjaga aadressile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Huvilistele toimuvad jaanuaris teabepäevad Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127