2007. a I vooru taotluste esitamise tähtaeg

13. oktoober 2006 | 00:00

 

KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale. Kõik maakonnas teostatavate projektide rahastamisega seotud taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Üleriigiliste projektide rahastamisega seotud taotlused tuleb esitada KIKi Tallinna kontorisse samaks kuupäevaks. KIK palub taotlejatel kasutada ettenähtud KIKi taotluse vormi.