15,7 miljonit eurot Eesti keskkonna heaks

25. juuni 2019 | 11:51

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada riigisisesest keskkonnaprogrammist 819 projekti kokku 15 738 418 euroga. Toetust said projektid kaheksas valdkonnas üle Eesti. Samas kinnitati KIKi nõukogu esimeheks keskkonnaminister Rene Kokk.

„Lähiaastatel viiakse Eestis keskkonna heaks ellu üle 800 sisuka projekti. Lähtusime otsustamisel projektide olulisusest ja mõjust loodusele,“ selgitab KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk. Eriti hea meel on, et 1,2 miljonit eurot said enam kui 500 koolide ja lasteaedade projekti, et lapsed õpiksid maast madalast ümbritsevat keskkonda hoidma. Samuti andsime toetust mitmetele jääkreostuse koristamise projektidele ning festivalidele, et vähendada suurtel rahvaüritustel jäätmete teket.“

„Suurima toetussumma sai veemajanduse valdkond, tänu millele väheneb oht põhjaveele ning tuhanded inimesed saavad nõuetele vastava joogivee,“ selgitab KIKi juhataja Andrus Treier. „Lähiaastatel tehakse Eestis toetuste abiga veel mitmete kaitsealuste parkide hooldustöid, lammutatakse hulganisti maastikupilti kahjustavaid hooneid, rajatakse harrastuskalastajatele püügiplatvorme, toimuvad teadlikkust suurendavad kampaaniad, tehakse metsandusalaseid uuringuid ning viiakse ellu mitmeid ökoinnovatsiooni ja liigikaitse projekte,“ loetleb Treier toetust saanud tegevusi. „KIK on alati abiks projektide elluviimisel ja küsimuste lahendamisel,“ lisab ta.

Valdkonniti sai kõige enam toetust veemajandus, järgnevad keskkonnateadlikkus, ringmajandus, looduskaitse ja atmosfääriõhu kaitse:

Maakondadest said kõige enam toetust Harjumaa (207 projekti) ja Tartumaa (147), järgnesid Pärnumaa (52), Lääne-Virumaa (48), Ida-Virumaa (42), Viljandimaa (38), Võrumaa (29), Raplamaa (29), Valgamaa (27), Jõgevamaa (26), Järvamaa (25), Saaremaa (20), Läänemaa (19), Põlvamaa (18) ja Hiiumaa (10). Riiklike projekte rahastati 82. Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi kodulehelt rahastatud projektide vaatest siit. NB! Otsing kuvab antud taotlusvooru (2019-1) juures ka varasemalt KIKi nõukogu koosolekutel erandkorras rahastatud seitset projekti.  

Keskkonnaprogrammi 2019. aasta taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 997 taotlust kogusummas 37 130 191 eurot. Taotlema olid oodatud nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka keskkonnaorganisatsioonid.

Järgmine võimalus keskkonnaprogrammist toetust saada on juba 1. augustil, kui avaneb atmosfääriõhu kaitse programmist taotlusvoor korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks.