Zooloogiaringi välipraktikumid 2020

Project introduction

Projekti eesmärgiks on õpilaste loodus- ja keskkonnaalaste teadmiste suurendamine, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine ning ökoloogilise tasakaalu tähtsuse mõistmine läbi praktiliste õppetegevuste välipraktikumi laagrites. Selleks korraldame Tartu loodusmaja zooloogia huviringi õpilastele 4 õppelaagrit 2020. aasta talvel ja suvel.