Võru Lasteaed Päkapikk keskkonnaalased aktiivõppeprogrammid 2019/2020

Project introduction

Lasteaia 6-7 aastastele lastele on 2019/2020 õppeaastal viidud läbi keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme, mis kujundavad lastes arusaama, et inimene on osa loodusest.