Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslik õppekäik

Project introduction

Lapse keskkonnahoiu põhimõtete ja loodusressursside säästliku kasutamisega
seotud teadmised on täienenud läbi aktiivõppe meetodite rakendamise ehedas
looduskeskkonnas.