Võrtsjärve kalanduslaager 2020

Project introduction

Õpilastes olemas teadmised säästlikust harrastuskalastusest ja kujunenud esmased oskused harrastuskalastuseks.