Voore kool Jääajakeskusse

Project introduction

Järve ja järveelustiku eripäraga tutvumine läbi looduse vahetu kogemise ning praktiliste tegevuste.