Valjala lasteaia ja kooli lokaalküte

Project introduction

Valjala kooli ja lasteada soojusenergiaga varustav ja põlevkiviõlil töötav katlamaja on amortiseerunud ja edasise toimepidevuse tagamiseks paigaldatakse kummalegi hoonele tänapäevane soojuspumba tehnoloogial põhinev küttelahendus. Soojuspumpadega lahendus võimaldab vähendada hoolduskulusi ja tagab seeläbi madalama keskmise omahinna ning on lühima tasuvusajaga kaalutud arenguvariantidest.