Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Project introduction

Vanade valgustite väljavahetamine LED valgustite vastu (energiasääst, kokkuhoid, väheneb valgusreostus). Praegune tänavavalgustus on vägagi arvestatav kulurida omavalitsuste eelarves, mistõttu ei ole üle ühe põlevad lambid või öösel teatud ajaks ära kustuv välisvalgustus meie asulates sugugi haruldane nähtus. Projekti eesmärgiks on korrastata vananenud ja kulukas tänavavalgustuse taristu kaasaegse ja säästliku taristu vastu, mille tulemusena väheneb energia kasutamine.