Valga magistraaltorustiku rekonstrueerimine

Project introduction

Projekti käigus asendatakse maa-aluses kanalis paiknev, kaheksakümnendate keskel ehitatud, amortiseerunud, kaugküttevõrgu seisukohast elulise tähtsusega magistraaltorustik uue töökindla eelisoleeritud torustikuga. Projekti eduka realiseerimise korral on varustuskindluse tõusu ja soojuskadude vähenemise näol kohene positiivne efekt nii soojusettevõttele kui kõigile kaugküttevõrgu tarbijatele.