ÜF pr.nr 2014-2020.8.01.18-0233 "Puisniitude hooldamiseks vajalike töövahendite ja loomade soetamine"

Project introduction

Saare maakonnas, Muhu vallas Ranna-Põitse ning Saaremaa vallas Kahtla-Kübassaare ja Saaremetsa hoiualadel poollooduslike koosluste (loopealsed, puisniidud, lubjarikkad niidud, kokku 100,42 ha) taastamisjärgseks hooldamiseks loomade ja nende heaoluks vajalike seadmete (veised 43 tk, lambad 206 tk, veemahutid koos jooturitega 2tk) ja niitmistehnika soetamine (esilaadur koos pallihaaratsiga, palliveohaagis, presskogur, taganiiduk, kokku 4 seadet). Niitmise ja karjatamise teel hooldamistööde tulemusena saab antud aladel loodud soodsad tingimused alade iseloomulikuks liigirohkuseks ja kaitsealuste taimede kasvualadeks ning alade väärtus tõstetud.