Siidrikoda OÜ ressursitõhususe investeering

Project introduction

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Siidrikoda OÜ tootmine tänu püreeliini (koos aurugeneraatoriga) paigaldamisele ressursisäästlikumaks, kiiremaks ja suuremahulisemaks. Projekti tulemusena saavutab ettevõte võimekuse tootmises tekkivate kõrvalsaaduste (kuiva õunamassi) kasutamiseks neist uue kõrgema lisandväärtusega toodangu (püree) tootmiseks.