Pärnu Ravi-Metsa-Mai 8 kaugküttetorustik

Project introduction

Pärnu Ravi-Metsa-Mai 8 projekti eesmärk on renoveerida olemasolev vanemat tüüpi raudbetoonkanalis. Sellega seoses paraneb võrgu töökindlus ning
väheneb olemasolevate klientide võimalik katkestuste kestvus. Vähendatakse
torustike soojuskadusid, vahetades välja olemasolev raudbetoonkünades torustik uue eelisoleeritud torustiku vastu. Uus torustik vähendab
soojuskadusid vahetatavas lõigus 85% võrra. Soojuskadude vähendamisega kaasneb CO2
kokkuhoid.