Pärnu Lille-Roheline-Savi kvartali kaugküttetorustik

Project introduction

Pärnu Lille-Roheline-Savi kvartali küttetorustiku renoveerimisel vahetatakse välja vana torustik uue vastu, vähendades sellega soojuskadusid ning tõstes varustuskindlust. Uus torustik annab võimaluse liita kauküttevõrku uued liitujad, kes hakaksid kasutama taastuvenergiast toodetud soojust, millega väheneks CO2-tase keskkonnas.