Mõniste järve püügiplatvormi rajamine ning säästva kalanduse teabepäev

Project introduction

Rajada Mõniste järve püügiplatvorm, et täiendada harrastuskalastuse võimalusi Rõuge vallas ning tõsta inimeste teadlikkust säästva kalanduse alal.