Kuressaare metaanitankla

Project introduction

Saaremaale rajatakse esimene metaanitankla, mis võimaldab ka selle Eesti
piirkonna transpordiettevõtetel ja elanikel hakata tankima puhast ja soodsat gaasilist
mootorikütust. Metaangaasi tankla on oluline lüli biometaani väärtusahelas, tagades
selle taastuva ja keskkonnasõbraliku kütuse jõudmise põllult autopaaki.