Kaitsealuste salu- ja laanemetsade loodusväärtuselise seisundi hindamine

Project introduction

Projekti jooksul kirjeldatakse 2018.-2019. a. loodud laane- ja salumetsa looduskaitsealade loodusväärtuste lähteseisund, hinnatakse nende alade taastumispotentsiaal Natura elupaigatüübina (peamiselt 9010; 9020; 9050) ja piiritletakse lähteseisundi hinnangute ja taastumispotentsiaali kombineerimise põhjal soovitavad taastamisalad.