Skip to content
Accessibility

Funded projects

You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.

Funded projects 50

Total grants 24 835 982 €

Total results 50
Project name Support recipient Cost Grant amount Field County Financing source
Põltsamaa veemajanduse projekti II etapp Põltsamaa Vesi OÜ 2 293 090 € 1 358 790 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Rääbise Pargi puurkaevu renoveerimine koos joogivee puhastusseadmete ehitusega. Torma Vallavalitsus 28 058 € 23 837 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Raaduvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 180 710 € 113 877 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Siimusti aleviku sademevee kanalisatsiooni ja kuivenduskraavi ehitus Jõgeva Vallavalitsus 160 822 € 74 557 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Siimusti Keraamika pumbajaama renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 34 800 € 29 570 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna Nurme tänava ja Veski elamute ühisveevärk ja -kanalisatsioon AS EMAJÕE VEEVÄRK 222 272 € 175 499 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Tõikvere veevarustussüsteemide rekonstrueerimine OÜ Torma Soojus 35 158 € 23 077 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine OÜ Torma Soojus 1 386 160 € 1 178 240 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 281 223 € 185 000 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Voore küla veemajandusprojekt AS EMAJÕE VEEVÄRK 867 945 € 684 866 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)