Skip to content
Accessibility

Funded projects

You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.

Funded projects 50

Total grants 24 735 985 €

Total results 50
Project name Support recipient Cost Grant amount Field County Financing source
Kuremaa reoveepuhasti rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 475 352 € 369 404 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kuremaa RVP renoveerimisprojekti koostamine ja Kuremaa RVP renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 7 250 € 5 438 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2 Osaühing Kuremaa Enveko 229 399 € 194 227 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 463 908 € 378 190 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine AS Emajõe Veevärk 869 605 € 434 802 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mayeri Industries AS-i joogiveevarsustussüsteemi renoveerimine Mayeri Industries AS 89 000 € 43 810 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustvee linna reoveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Mustvee Linnavalitsus 26 712 € 22 838 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp Mustvee Haldus Osaühing 805 925 € 650 704 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Paisu likvideerimine - Amme jõel asuv Ehavere sild (nr. 524) , asukohaga riigiteel nr. 14210 Luua-Vaidavere - km 1,526 Transpordiamet 163 811 € 163 811 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 78 891 € 67 057 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 12 777 € 10 038 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine Põltsamaa Vesi OÜ 353 367 € 229 688 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
AS Põltsamaa Felix reovee kohtpuhasti rajamise ehitustööd (I ja II etapp) aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX 518 814 € 171 565 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamise võimaluste uuring Põltsamaa- Rutikvere lõigul Eesti Jõgede Taastamise Ühing 47 250 € 47 250 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa jõe projekteerimis- ja tervendustööd Põltsamaa-Rutikvere lõigul Eesti Jõgede Taastamise Ühing 118 410 € 117 410 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine Põltsamaa Vesi OÜ 6 866 050 € 5 836 150 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa piirkonnas ÜVK teenuse osutamiseks seadmete ja traktori soetamine Põltsamaa Vallavara OÜ 111 115 € 94 448 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2. osa Põltsamaa Vallavara OÜ 1 161 770 € 987 501 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa valla Võisiku küla ühisvee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 425 679 € 243 597 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa veearvestite soetamine Põltsamaa Vesi OÜ 81 127 € 68 958 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)