Skip to content
Accessibility

Funded projects

You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.

Funded projects 50

Total grants 24 835 982 €

Total results 50
Project name Support recipient Cost Grant amount Field County Financing source
Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn Osaühing Jõgeva Veevärk 2 416 720 € 2 054 210 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva vald Osaühing Kuremaa Enveko 2 085 460 € 1 772 640 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Jõgeva linna reoveepuhastusjaama jääkmuda kompostimissüsteemi väljaehitamine Osaühing Jõgeva Veevärk 162 328 € 127 528 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linna sademevee formeerumise andmebaasi koostamine ja monitoorimine Osaühing Jõgeva Veevärk 21 130 € 7 026 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linnas Pargi tänava kanalisatsioonitorustike laiendamine Osaühing Jõgeva Veevärk 42 042 € 27 083 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linnas sademeveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Pae tänaval ja ehitamine Uuel tänaval Osaühing Jõgeva Veevärk 107 218 € 52 866 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatised, III etapp AS Emajõe Veevärk 1 240 370 € 620 187 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 3 432 740 € 2 917 830 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 562 642 € 410 366 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kääpa küla veetöötluse rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 95 643 € 75 637 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 67 141 € 53 236 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 516 282 € 408 095 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 18 349 € 14 352 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kalana küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 234 496 € 162 886 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 1 415 700 € 1 118 310 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kassinurme küla pumbajaama renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 32 725 € 27 800 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 76 781 € 61 284 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 1 036 290 € 818 354 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kuremaa aleviku Järve tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud2 Osaühing Jõgeva Veevärk 129 392 € 64 646 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
AS Kuremaa Enveko veearvestite soetamine Osaühing Kuremaa Enveko 67 585 € 57 447 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)