Skip to content
Accessibility

Funded projects

You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.

Funded projects 50

Total grants 24 835 982 €

Total results 50
Project name Support recipient Cost Grant amount Field County Financing source
Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn Osaühing Jõgeva Veevärk 2 416 720 € 2 054 210 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva vald Osaühing Kuremaa Enveko 2 085 460 € 1 772 640 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Jõgeva linna reoveepuhastusjaama jääkmuda kompostimissüsteemi väljaehitamine Osaühing Jõgeva Veevärk 162 328 € 127 528 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linna sademevee formeerumise andmebaasi koostamine ja monitoorimine Osaühing Jõgeva Veevärk 21 130 € 7 026 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linnas Pargi tänava kanalisatsioonitorustike laiendamine Osaühing Jõgeva Veevärk 42 042 € 27 083 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linnas sademeveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Pae tänaval ja ehitamine Uuel tänaval Osaühing Jõgeva Veevärk 107 218 € 52 866 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatised, III etapp AS Emajõe Veevärk 1 240 370 € 620 187 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 3 432 740 € 2 917 830 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 562 642 € 410 366 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kääpa küla veetöötluse rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 95 643 € 75 637 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 67 141 € 53 236 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 516 282 € 408 095 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 18 349 € 14 352 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kalana küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 234 496 € 162 886 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 1 415 700 € 1 118 310 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kassinurme küla pumbajaama renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 32 725 € 27 800 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 1 036 290 € 818 354 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 76 781 € 61 284 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kuremaa aleviku Järve tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud2 Osaühing Jõgeva Veevärk 129 392 € 64 646 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
AS Kuremaa Enveko veearvestite soetamine Osaühing Kuremaa Enveko 67 585 € 57 447 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Kuremaa reoveepuhasti rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 475 352 € 369 404 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kuremaa RVP renoveerimisprojekti koostamine ja Kuremaa RVP renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 7 250 € 5 438 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2 Osaühing Kuremaa Enveko 229 399 € 194 227 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 463 908 € 378 190 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine AS Emajõe Veevärk 869 605 € 434 802 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mayeri Industries AS-i joogiveevarsustussüsteemi renoveerimine Mayeri Industries AS 89 000 € 43 810 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustvee linna reoveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Mustvee Linnavalitsus 26 712 € 22 838 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp Mustvee Haldus Osaühing 805 925 € 650 704 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Paisu likvideerimine - Amme jõel asuv Ehavere sild (nr. 524) , asukohaga riigiteel nr. 14210 Luua-Vaidavere - km 1,526 Transpordiamet 163 811 € 163 811 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 78 891 € 67 057 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 12 777 € 10 038 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine Põltsamaa Vesi OÜ 353 367 € 229 688 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
AS Põltsamaa Felix reovee kohtpuhasti rajamise ehitustööd (I ja II etapp) aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX 518 814 € 171 565 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamise võimaluste uuring Põltsamaa- Rutikvere lõigul Eesti Jõgede Taastamise Ühing 47 250 € 47 250 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa jõe projekteerimis- ja tervendustööd Põltsamaa-Rutikvere lõigul Eesti Jõgede Taastamise Ühing 118 410 € 117 410 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine Põltsamaa Vesi OÜ 6 866 050 € 5 836 150 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa piirkonnas ÜVK teenuse osutamiseks seadmete ja traktori soetamine Põltsamaa Vallavara OÜ 111 115 € 94 448 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2. osa Põltsamaa Vallavara OÜ 1 161 770 € 987 501 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa valla Võisiku küla ühisvee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 425 679 € 243 597 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa veearvestite soetamine Põltsamaa Vesi OÜ 81 127 € 68 958 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa veemajanduse projekti II etapp Põltsamaa Vesi OÜ 2 293 090 € 1 358 790 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Rääbise Pargi puurkaevu renoveerimine koos joogivee puhastusseadmete ehitusega. Torma Vallavalitsus 28 058 € 23 837 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Raaduvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 180 710 € 113 877 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Siimusti aleviku sademevee kanalisatsiooni ja kuivenduskraavi ehitus Jõgeva Vallavalitsus 160 822 € 74 557 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Siimusti Keraamika pumbajaama renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 34 800 € 29 570 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna Nurme tänava ja Veski elamute ühisveevärk ja -kanalisatsioon AS EMAJÕE VEEVÄRK 222 272 € 175 499 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Tõikvere veevarustussüsteemide rekonstrueerimine OÜ Torma Soojus 35 158 € 23 077 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine OÜ Torma Soojus 1 386 160 € 1 178 240 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 281 223 € 185 000 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Voore küla veemajandusprojekt AS EMAJÕE VEEVÄRK 867 945 € 684 866 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)