Language switcher

 

Taotlemine keskkonnaprogrammist

Print

KIK võtab taotlusi vastu üldjuhul kaks (2) korda aastas ning alates 2011. aastast toimub taotluste sisestamine ainult läbi elektroonilise andmebaasi KIKAS. Enne andmebaasiga töö alustamist soovitame tutvuda allpool toodud videoklipiga, mis võtab lühidalt kokku taotlemisprotsessi KIKASes.

NB! ID-kaardiga on teil võimalik kasutada kõiki KIKASe funktsioone! Palun kontrollige ja uuendage oma ID-kaardi sertifikaate, ID-kaardi algajatel kasutajatel soovitame tutvuda ka ID-kaardi mentorõppega.

Taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja KIKi ja keskkonnaministeeriumi kodulehel kuu aega enne tähtaega. Taotluse menetlemis- ja otsustusprotsess kestab 3-4 kuud.

Enne taotluse koostamist soovitame tutvuda keskkonnatasude seaduse, 17.veebruaril 2006 kinnitatud keskkonnaministri määrusega nr 13 ja KIKi finantseerimise korraga, kus on täpsustatud nõuded taotlejale, taotlusele ning taotleja omafinantseeringu määrad.

NB! Keskkonnaprogrammi eesmärgid, toetatavad tegevused, hindamise kriteeriumid, rahastusotsuste tegemise kord jm on kinnitatud keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a. määruses nr 13.Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise VIDEOJUHEND

Väljamaksetaotluse esitamise VIDEOJUHEND

banner
banner
banner