Language switcher

 

Veemajandus

Print

Veemajanduse infrastruktuuri arendamine

I voor    
Nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (EUR)
1.
Kovek AS
6 122 496,71
2.
OÜ Loo Vesi
2 765 773,25
3.
AS Valga Vesi
7 147 608,27
4.
AS Rakvere Vesi
13 842 862,99
5.
AS Pärnu Vesi
17 043 792,65
6.
OÜ Velko AV
6 258 344,73
7.
AS Narva Vesi
29  476 591,65
8.
Põltsamaa Varahalduse OÜ
5 838 200,00
9.
AS Sillamäe Veevärk
13 136 687,85
10.
AS Haljala Soojus
Haljala veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
3 881 272,81
11.
Järva-Jaani Teenus OÜ
2 201 009,35
12.
AS Keila Vesi
2 990 100,08
13.
OÜ Tapa Vesi
Tapa veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
5 281 842,03
14.
AS Elveso
10 416 674,29
15.
AS Kadrina Soojus
1 179 854,96
16.
AS Otepää Veevärk
1 151 215,79
17.
OÜ Tõrva Veejõud
8 036 762,81
18.
OÜ Kohila Maja
10 160 423,48
19.
OÜ Pandivere Vesi
2 588 920,53
20.
OÜ Aseri Kommunaal
3 387 636,91
21.
OÜ Kiili KVH
10 278 831,33
22.
AS Maardu Vesi
Maardu linna veemajandusprojekt  (lõpetatud projekt)
15 740 998,20
23.
AS Tamsalu Vesi
4 184 957,88
24.
Türi vallavalitsus
6 862 632,00
25.
Vändra alevivalitsus
4 471 369,63
26.
AS Saku Maja
11 338 518,51
27.
OÜ Sindi Vesi
5 798 296,38
28.
AS Sauga Varahaldus
3 452 221,85
29.
AS Koeru Kommunaal
2 198 746,00
30.
OÜ Strantum
25 792 572,72
31.
OÜ Kose Vesi
3 972 369,72
32.
Paldiski Linnahoolduse OÜ
3 656 707,26
33.
AS Kuremaa ENVEKO
1 772 637,74
34.
OÜ Jõgeva Veevärk
2 054 208,12
35.
AS Emajõe Veevärk
6 957 298,00
36.
OÜ Järve Biopuhastus
29 997 192,86
    I voorus KOKKU    291 437 629,34
II voor    
1.
Laekvere Vallavalitsus
1 141 883,20
2.
AS Kuremaa Enveko
2 917 832,17
3.
OÜ Torma Soojus
1 178 237,16
4.
Rakke Valla Kommunaalvalitsus
1 468 262,81
5.
OÜ Põltsamaa Vallavara
5 169 294,72
6.
AS Paide Vesi
15 381 996,22
7.
Tartu Veevärk AS
4 955 603,90
8.
OÜ Raven
Raasiku valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
1 637 028,51
9.
AS Suure-Jaani Haldus
4 164 903,30
10.
AS Võru Vesi
3 406 581,00
11.
OÜ Järve Biopuhastus
4 464 893,78
12.
OÜ Võru Valla Veevärk
5 353 822,96
13.
AS Viimsi Vesi
11 239 375,67
14.
AS Kovek
1 196 458,49
15.
OÜ Loksa Haljastus
3 860 916,83
16.
OÜ Viiratsi Veevärk
1 402 347,96
17.
Vinni Vallavalitsus
Vinni valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
2 098 589,42
18.
Rapla Varahaldus
998 124,42
19.
Saue Linnavalitsus
4 104 368,24
20.
OÜ Ramsi VK
1 500 030,65
21.
AS KA Vaiko
1 058 252,84
22.
OÜ Järvakandi Kommunaal
1 736 245,04
   

II voorus KOKKU

80 435 049,29

III voor    
1.
AS Kuressaare Veevärk
2 414 142,85
2.
AS Lahevesi
2 239 776,00
3.
OÜ Vihula valla Veevärk
1 809 143,16
4.
AS Narva Vesi
7 011 941,03
5.
AS Haapsalu Veevärk
4 852 651,64
6.
AS Põlva Vesi
3 471 053,09
7.
AS Mako
3 906 301,19
8.
AS Nissi Soojus
4 433 066,65
9.
AS Rakvere Vesi
3 174 800,65
10.
AS Kadrina Soojus
2 511 833,00
11.
AS Iivakivi
2 053 275,74
12.
Viru-Nigula Vallavalitsus
1 417 025,35
13.
OÜ Tapa Vesi
1 800 452,66
14.
OÜ Kuusalus Soojus
3 733 537,76
15.
OÜ Helme Teenus
Helme valla veemajandusprojekt (lõpetatud projekt)
1 842 763,44
   

III voorus KOKKU

46 671 764,21

IV voor    
1.
Strantum OÜ
9 265 433,83
2.
Haapsalu Veevärk AS
1 314 351,06
3.
Vasalemma Vallavalitsus
669 515,45
4.
Kovek AS
788 570,97
5.
Valga Vesi AS
2 050 190,91
6.
Järva-Jaani Teenus OÜ
646 814,72
7.
Põltsamaa Vallavara OÜ
987 501,07
8.
AS Paide Vesi
2 470 345,75
9.
Elveso AS
924 325,28
10.
Viljandi Veevärk AS
1 397 251,64
11.
Laekvere Vallavalitsus
945 528,66
12.
Meremäe Vallavalitsus
1 075 824,57
13. AS Viimsi Vesi Viimsi  veekorralduse IV etapp 12 240 120,53
14. Strantum OÜ Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 484 765,87
   

IV voorus KOKKU

36 260 540,31

V voor    
1. AS Pärnu Vesi Pärnu Rääma linnaosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 1 991 193,00
2. AS Matsalu Veevärk Märjamaa veemajandusprojekt vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks 1 401 981,12
3. AS Rakvere Vesi 755 190,00
4. AS Sauga Varahaldus Sauga aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 410 000,00
5. AS Kuressaare Veevärk Kuressaare linna ÜVK rekonstrueerimine 1 962 668,30
6. AS Kovek Saue valla Tallinna reoveekogumisala Vatsla piirkonna veemajandusprojekt 1 309 535,78
7. OÜ Saarde Kommunaal Kilingi-Nõmme reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt 1 661 537,54
8. AS Saku Maja AS Saku Maja veemajandusinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekt 1 315 665,37
9. OÜ Järve Biopuhastus Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise II etapp 1 796 910,20
10. AS Kärdla Veevärk Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi laiendamise projekt Kärdla III 699 571,86
   

V voorus KOKKU

13 304 253,17

VI voor    
1. AS Pärnu Vesi Pärnu reoveepuhastusjaama toimimiseks ja ühiskanalisatsiooni hooldamiseks vajalike seadmete soetamine 497 250,00
2. AS Haapsalu Veevärk Haapsalu Veevärk AS eriotstarbeliste sõidukite ja   seadmete soetamine 385 843,01
3. AS Kuressaare Veevärk Kuressaare seadmete ostmine 377 774,85
    VI voorus KOKKU 1 260 867,86
   
Kõik voorud KOKKU
469 370 104,18
392775876,22

 

banner
banner
banner